Bouwen op De Hoeve gestart

DE HOEVE - Het bouwwerk blijft staan tot en met 2018. In dat jaar mag De Hoeve zichzelf Cultureel Hoofddorp van Fryslân noemen. Om naast het bouwwerk ook andere bijzondere aspecten van De Hoeve te tonen wordt er de komende zes weken toegewerkt naar zang- en danspresentaties. Die worden opgevoerd bij de onthulling van het bouwwerk op 15 oktober.

Afgelopen dinsdag waren de leerlingen van OBS De Klaeter al actief. Een groep kinderen kreeg zangles in school en een groep was bezig met de onderdelen van het bouwwerk. Het kunstproject komt schuin tegenover de school op een weiland te staan. De contouren staan er al. Dat zijn acht palen die de acht straten van De Hoeve symboliseren.

Iedereen is welkom om mee te doen aan één of meerdere onderdelen van het project: bouwen aan het bouwwerk, zingen in het koor of dansen. Ook mensen van buiten het dorp mogen meedoen.

In de dansrepetities wordt er gewerkt aan een korfbaldans waarin korfbal, de belangrijkste sport op De Hoeve, op een heel andere manier wordt benaderd. Zangers en dansers kunnen zich aanmelden via dehoeve@danswil.nl.