Raadslid In Het Nieuws: "Een nieuw politiek jaar"

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Hans Koekkoek, raadslid voor D66.

Het wordt een interessant jaar, zowel voor de landelijke (Tweede Kamerverkiezingen) als de lokale politiek. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam slechts ongeveer de helft van de kiezers naar de stembus. Dat aantal moet omhoog! Wanneer inwoners weten dat ze invloed hebben, zullen ze ook gaan stemmen denkt D66. Er kan daarin nog wel wat verbeteren: - Openbare ruimte: bij de herinrichting van de Schrans en de Fok hebben bewoners meegepraat, maar blijkbaar weinig tot geen invloed ervaren. Niet goed vindt D66. - Parkeerbeleid: het college vroeg de Heerenveense ondernemersvereniging (HOV) mee te denken over het nieuwe parkeerbeleid, maar toen zij vervolgens het initiatief namen een (beperkte) proef te doen met gratis parkeren op bepaalde tijden, gaf het college niet thuis. Dat stimuleert de betrokkenheid niet. D66 vindt dat dit initiatief van de ondernemers alsnog een kans moet krijgen. - Zorg: worden de nieuwe zorgtaken door de gemeente goed uitgevoerd? Mensen die zorg nodig hebben, moeten volgens D66 terecht kunnen bij een laagdrempelige, onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die functionaris er nog steeds niet. D66 vindt dat we als gemeente niet bang hoeven te zijn voor klachten. Met eigen ogen zag ik als ‘stagiaire’ bij de meitinkers dat het op sommige punten behoorlijk goed gaat! -Cultuur: Heerenveen vernieuwt zijn cultuurbeleid. Een goede zaak, vinden wij! We hebben erop aangedrongen eerst te omschrijven waarom een stevig cultuuraanbod in onze prachtige gemeente belangrijk is. Pas daarna kun je afwegen welke organisaties eraan bij kunnen dragen. Daar horen ook organisaties bij die nu nog geen subsidie krijgen. In dat proces moet iedereen die betrokken is, kunnen meepraten en invloed uitoefenen. D66 maakt zich sterk om hiervoor genoeg tijd te nemen. Een interessant politiek jaar dus, waarin D66 ervoor wil zorgen dat de Heerenveners zich nog meer betrokken gaan voelen bij hun gemeente. Een gemeente die zich wat ons betreft in de toekomst niet alleen als sportstad, maar ook als zorg- en cultuurstad mag gaan profileren. Vormgegeven in nauwe samenwerking met en met de betrokkenheid van haar inwoners. Die betrokkenheid vertaalt zich, hopen wij, in een hoge opkomst bij verkiezingen en een mooie uitslag voor D66.