Frysk Fjild Boeket viert jubileum in kerkje Nieuweschoot

NIEUWESCHOOT - Het kerkje van Nieuweschoot vormde het afgelopen weekend de ambiance voor een jubileumtentoonstelling van het Frysk Fjild Boeket.

Wethouder Coby van der Laan opende de expositie zaterdagochtend in, zoals zij zei: ,,Misschien wel het mooiste kerkje van Nederland”. Zij feliciteerde de leden van het Frysk Fjild Boeket met hun 30-jarig bestaan en sprak een woord van dank uit aan de Nieuweschoters Adri Bakker en Joke Scheper (beiden van Plaatselijk Belang) voor de initiatieven die geleid hebben tot dit culturele hoogtepunt. De bloemschikkers van de vereniging Groei & Bloei afdeling Heerenveen verrasten de vele bezoekers met een tiental bloemarrangementen in velerlei kleuren en vormen. Het thema Circle of Life paste volgens de organisatie goed bij het huidig gebruik van kerkje (dopen, trouwen en begraven) en bij de symbolen op de gebrandschilderde ramen. De expositie viel samen met de landelijke Open Monumentendagen en de Open dag begraafplaats Schoterhof op zaterdag.