Vluchtelingen tweede helft 2017 in opvanglocatie Heerenveen

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen gaat er nog altijd van uit dat er zeshonderd vluchtelingen worden opgevangen in Heerenveen.

De planning is dat de vluchtelingen in het najaar van 2017 aankomen in de nog te bouwen opvanglocatie Heerenveen op de hoek van de K.R. Poststraat en de Weinmakker. Eind oktober denkt de gemeente uitsluitsel te kunnen geven. Tot die tijd liggen de voorbereidingen stil. Wel blijft de omgevingsvergunning van kracht.

Dat zegt burgemeester Van der Zwan van de gemeente Heerenveen. Hij houdt wel een slag om de arm voor wat betreft het definitieve aantal. ,,Het zou kunnen dat het er bijvoorbeeld driehonderd worden. We bouwen in elk geval een onderkomen voor zeshonderd personen. Je wilt namelijk niet weer verrast worden door een piek in het aantal vluchtelingen.”

Van der Zwan zat afgelopen week als lid van de Friese Regietafel en namens het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het overleg met het COA. Daarin bespraken gemeenten, provincies, het COA en het kabinet of opening van veertig nieuwe locaties nog langer nodig is. Duidelijk werd dat er in Heerenveen, Sneek en Balk een AZC komt. De andere geplande locaties in Friesland zijn on hold gezet.

Van der Zwan: ,,Er komen dit jaar in totaal 17.000 vluchtelingen naar Nederland. Dat zijn er aanzienlijk minder dan gedacht. Er is nu gekeken wat er nodig is aan opvanglocaties en welke buffer er nodig is. Met de gegevens die wij nu hebben, gaat de komst van de opvanglocatie in Heerenveen door.”