Optocht rondom afronding project Aldeboarn Speelt Buiten

ALDEBOARN - Het project Aldeboarn Speelt Buiten is afgerond. Om dat te vieren is er vrijdag 16 september een openingsoptocht. Die start om 13.00 uur op het schoolplein van OBS de Boarne.

In totaal is er anderhalf jaar gewerkt aan de realisatie van diverse speelmogelijkheden. Op vijf locaties in het dorp zijn daarbij voor iets meer dan 43.000 euro de speelvoorzieningen voor jeugd opgeknapt. Dat geld komt uit diverse fondsen en uit eigen bijdragen.

Bij het opknappen gaat het om speelplekken als: een klauterpad tot buiten dammen, een spelletjesplein, pannakooi , ruimtenet, klimtoestel, zandtafel, voetbal trapveld tot en met een meidenclub.