Zó was Heerenveen : Sieger van der Laanstraat in 1967

HEERENVEEN -   Op deze foto van Museum Heerenveen (01484 ) is de Sieger van der Laanstraat vereeuwigd zoals het er ongeveer 49 jaar geleden uitzag.

Vanaf 1929 heeft het verlengde van de Van Dekemalaan  Mr. Halbe Binnertsstraat geheten. Mr. Halbe Binnerts was jarenlang advocaat in Heerenveen. Daarnaast had hij vele functies in het openbare leven, zoals onder andere lid van Provinciale Staten, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, lid van de militieraad, secretaris van de Kamer van Koophandel. Hij heeft veel gedaan voor de eenwording van Heerenveen. In de dertiger jaren is de sloot langs deze weg gedempt en in 1949 werd de straat verbreed. Op 15 januari 1946 besloot de gemeenteraad de straatnaam te veranderen en te vernoemen naar verzetsstrijder Sieger van der Laan. Van der Laan, docent aan de christelijke ULO-school, sloot zich in de Tweede Wereldoorlog aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten (N.B.S.). Op 14 april 1945, de dag waarop het zuidelijke deel van Heerenveen al was bevrijd, werd hij bij de Hooibrug in Tijnje neergeschoten door de commandant van een groep Duitsers, die door het zwaaien met witte vlaggen te kennen gaven zich te willen overgeven. Op verzoek van de Canadezen zou Van der Laan even als tolk optreden. De foto is gemaakt tussen de Bouwe van Ensstraat en de toenmalige Jan Gijse Weeninkstraat.  Van Ens was veehouder te Nieuwehorne en de spil van het verzet rond zijn woonplaats. In januari 1945 werd hij opgepakt en naar Crackstate gevoerd. Enkele uren voor de bevrijding van Heerenveen werd hij neergeschoten. Vanaf 1965 werd door de gemeente al gewerkt aan het nieuwe uitbreidingsplan De Greiden en de NS werd daarin mee gezogen door het. In april 1966 werd een begin gemaakt met het aanleggen van een tunnel onder de spoorbaan naar De Greiden. Deze was in het voorjaar van 1968 gereed. Meer over de aanleg van de tunnel, de Koornbeursweg en andere veranderingen die in dit stukje Heerenveen hebben plaatsgevonden is te vinden op de website van Werkgroep Oud-Heerenveen: http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/2016-01-10-21-03-49/foto-s-met-een-verhaal/8-cat-fotos-met-een-verhaal/125-hip-51