Experimenteel plan gemeente Heerenveen in De Greiden

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen komt met een experimentele aanpak, waarbij samen met inwoners van de wijk De Greiden een plan wordt ontwikkeld voor de openbare ruimte in de wijk.

Wijkbewoners gaan daarbij niet alleen zelf als plannenmakers aan de slag, maar voeren ook zelf de regie. De aanpak is er op gericht om de wijk zo in te richten, dat er goed kan worden gespeeld, bewogen en worden gerecreëerd.

Via loting onder alle bewoners van 18 jaar en ouder uit De Greiden wordt een bewonersgroep samengesteld. De gemeente zegt hen te willen vragen om mee doen. Dit bewonersforum heeft de regie over het ontwikkelen van het plan. Zij worden bijgestaan door medewerkers van de gemeente.

Het bewonersforum houdt bij de plannen rekening met de wet op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, bestaand beleid en het beschikbare budget. Ook is het forum zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie en delen daarvan. Zij voeren gesprekken binnen en buiten hun forum en discussiëren over het onderwerp. Uiteindelijk stellen zij het plan op en presenteren dit aan de wijk en aan de gemeente. De gemeente zorgt voor communicatiemiddelen richting de wijk.

Tijdens de commissievergadering van op donderdag 8 september kunnen raadsleden alvast kennisnemen van dit voorstel. Op 19 september staat het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering. Het verzoek aan de raad is om in te stemmen met het voorgestelde proces. De planning is om eind september de inwoners uitgebreid te informeren. Wanneer het plan vervolgens in werking treedt, is niet bekend.

De samenwerking is een vervolg op de gedachte uit het Heerenveens manifest ‘Eigen Kracht’ van eind 2014.