De Uitdaging: “Een succesvol gebouw”

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Auke Schievink, kerkrentmeester en vrijwilliger bij Trinitas.

Auke Schievink (72) verhuisde vanwege het werk van zijn vader op zijn dertiende naar Bartlehiem, woonde daar een aantal jaar en verhuisde toen naar Heerenveen omdat hij ging werken bij Koninklijke Smilde. Daar werkte hij 42 jaar en is hij hoofd inkoop geweest. Schievink kocht van alles in, van machines en gebouwen tot schepen. Zijn tijd vult hij nu in met het onderhouden van zijn tuin in Oranjewoud, met zijn hobby golf en als kerkrentmeester en vrijwilliger bij Trinitas. Trinitas “Toen ik met mijn vrouw in Heerenveen kwam wonen, waren we lid van de Gereformeerde Kerk. Die kerk fuseerde met de Hervormde Kerk en daar is de Protestantse Gemeente Heerenveen uit voortgekomen. Toen men besloot om een nieuw kerkgebouw te gaan bouwen, was het de bedoeling dat er drie kerken in Heerenveen gingen sluiten. Dat werden de Europalaankerk, de Kerk aan de Fok en de Kruiskerk. Die drie zouden dichtgaan en daarvoor in de plaats zou een nieuwe kerk gebouwd worden. Dat werd Trinitas”, vertelt Auke Schievink over het ontstaan van Trinitas. Schievink werd gevraagd om zitting te nemen in allerlei commissies ter voorbereiding van de bouw. Inclusief de bouw, heeft het vijf jaar geduurd voordat het gebouw in 2012 opgeleverd werd. Trinitas is een multifunctioneel gebouw en daarom is het woord ‘kerk’ niet aan de naam toegevoegd. Kerkrentmeester Schievink is een van de weinige die, vanaf het begin van de bouw, nog steeds actief is bij Trinitas. Hij heeft een tweetal functies: “Sinds kort ben ik benoemd tot kerkrentmeester. Dat houdt in dat ik in de Commissie van Kerkrentmeesters actief ben. Ik zit in de Commissie Gebouwen. Ik houd mij bezig met het in stand houden en het onderhoud van dit gebouw. Dus verbouwingen, aanpassingen of verfraaiing binnen of buiten Trinitas verwezenlijken. Mijn tweede functie binnen Trinitas is vrijwilliger.” Vrijwilliger Bij Trinitas werken meer dan 300 vrijwilligers. “Je kunt ze opsplitsen in vrijwilligers die zich dagelijks bezighouden met bestaande activiteiten en vrijwilligers voor evenementen. Ook belangrijk zijn de vrijwilligers die kerkelijk actief zijn. Ik hoor bij de eerste groep. Samen met mijn vrouw draai ik op maandagmiddag een seniorensoos.” De seniorensoos is bedoeld voor ouderen vanaf 50 jaar die het gezellig vinden om in gezelschap wat tijd door te brengen. Schievink vertelt dat in de praktijk die middag voornamelijk wordt ingevuld door klaverjassen. Er komen zo’n 25 tot 30 ouderen op maandagmiddag af. Het aantal bezoekers groeit nog steeds. De deur van Trinitas staat voor iedereen open. Multifunctioneel “Trinitas is veel meer dan alleen een kerk. Het is een multifunctioneel gebouw. Ons gebouw heeft een brede invulling. Een geschikt voorbeeld hiervan is het Sportgala Fryslân. Een groot evenement waarvoor het hele gebouw wordt afgehuurd. In Trinitas worden ook congressen georganiseerd, concerten en lezingen. Wij als Trinitas organiseren activiteiten, maar externe partijen kunnen ook activiteiten organiseren.” Een ander voorbeeld is het goedbezochte Repair Café. “Is je stofzuiger stuk, dan kan je deze door vrijwilligers van het Repair Café gratis laten repareren. Het Repair Café is elke 1e en 3e woensdagochtend van de maand open. Er staan vier deskundigen klaar die verstand hebben van elektrische apparaten, computers, klokken enzovoort. Zo voorkom je dat spullen overbodig worden weggegooid die nog een tweede leven kunnen hebben.” Een succesvol multifunctioneel gebouw “Vanaf de voorbereiding ben ik betrokken geweest bij dit gebouw, de nieuwbouw alsmede de inrichting. De uitdaging voor mij is dat ik samen met vele anderen dit gebouw in multifunctionele zin tot een succes wil maken.” Voor Schievink is het een succes als Trinitas vol zit en ‘nee’ moet verkopen. Het is voor hem een eer om anderen te laten zien wat zo’n gebouw kan betekenen. “Regelmatig krijg ik de vraag van kerken en andere organisaties die zelf gaan verbouwen of een nieuw gebouw willen realiseren, of ze mogen kijken hoe wij een kerk hebben ingericht als multifunctioneel gebouw.Zo heb ik al veelvuldig rondleidingen gedaan voor geïnteresseerden vanuit heel Nederland. Na afloop zijn ze vaak laaiend enthousiast en dat geeft mij een goed gevoel, in de zin van dat je iets hebt laten zien waar je trots op bent dat je dat hebt bereikt.” Record Schievinks benoeming als kerkrentmeester is voor vier jaar en zijn vrijwilligerswerk is voor “zolang het gaat.” Als het hem gegeven is, blijft hij dat nog lang doen. “De mensen die hier komen op maandagmiddag, waren in het begin wat schuchter, maar intussen draaien we drie jaar en is het echt een vriendenclub geworden. Dat geeft mij veel voldoening.” Het belangrijk volgende evenement is het verbreken van het wereldrecord Bijbellezen. De bedoeling is dat in totaal 100 uur achter elkaar, 24/7, Bijbel gelezen wordt. Iedereen die meedoet, leest een kwartier. Dit gaat tussen 14 en 18 september plaatsvinden. “Iedereen is van harte welkom om bij deze, en al onze andere activiteiten, te komen kijken en mee te doen.” Mieke van Veen