Renovatie kerkje 1621 Hoornsterwaag gestart

HOORNSTERZWAAG - De restauratie van het kerkje 1621 in Hoornsterzwaag is deze week gestart. De werkzaamheden bestaan onder andere uit dakrenovatie, voeg en verfwerk, en het bestrijden van houtworm.

Ook bevindt zich op het pand een oude authentieke gevelsteen die door de weersomstandigheden onleesbaar is geraakt. Deze wordt weer leesbaar gemaakt.

Voor deze renovatie is nog wel geld nodig. Daarom doet het bestuur van Stichting kerkje 1621 een beroep op de inwoners van het dorp. Dit wordt gedaan door middel van een huis-aan-huis steun actie. Ook is er inmiddels al een financiële bijdrage toegezegd door het Coöperatieve Rabofonds en door de provincie Fryslân.

Mochten mensen van buiten het dorp graag een bijdrage willen doen, dan kunnen zij een bedrag overmaken op NL 61 RABO 0330907085, ten name van Stichting Kerkje 1621, onder vermelding van gift.