Popkoor Akkrum en Local Vocals geven concert

AKKRUM - Popkoor Akkrum onder leiding van Lars Mulder en The Local Vocals uit Echten onder leiding van Hans van Rossum geven zaterdag 24 september om 20.00 uur een concert in de Terptsjerke in Akkrum.

Op het programma staan composities van Hans van Rossum en internationale po- en gospelstukken van onder andere Steve Mac, Dotan Harpenau, Coldplay, Jon Bon Jovi en Lars Mulder.

Het concert maakt deel uit van de ‘Havaros50’-serie. Stichting Havaros50 organiseert dit jaar veertien concerten van uiteenlopende aard in tien plaatsen in Friesland omdat musicus Hans van Rossum vijftig jaar in de muziek zit.

Van de ruim zeshonderd composities die hij heeft geschreven, wordt een gedeelte uitgevoerd door koren, korpsen, koperensembles en solisten.