OBS Triangel start met de Bibliotheek op School

STEGGERDA -   OBS Triangel is vanochtend het schooljaar gestart met een driejarige samenwerking met de bibliotheek. Met de ondertekening van een officieel contract is deze samenwerking voor de komende jaren vastgelegd. Het doel is om de leesprestaties te verbeteren, maar vooral ook om lezen leuk of nóg leuker te maken.

De officiële ondertekening van het contract 'De Bibliotheek op School' (dBos) was gekoppeld aan de opening van het schooljaar waarbij het thema 'afval' centraal staat. Indiaan Dansende Beer met één veer, alias de Histotolk, introduceerde het thema. Het dBos contract was echter verdwenen, niemand wist waar het was gebleven. Het feest zou bijna niet doorgaan. Zonder contract geen dBos. Gelukkig had Dansende Beer met één veer het verdwenen contract teruggevonden in de afvalberg en kon de ondertekening toch nog plaats vinden. Leesplezier stimuleren Een leesconsulent is de komende jaren, vanuit de bibliotheek, vast contactpersoon voor de leerlingen en leerkrachten van de school. Na het afnemen van een Leesmonitor wordt bepaald op welke manier extra leesplezier binnen de school en de thuisomgeving kan worden gestimuleerd. Aan de hand van de analyse gaat de leesconsulent aan de slag met het introduceren van boeken en projecten om het leesplezier te stimuleren. Vijftien minuten 'vrij' lezen Bibliotheken en (basis)scholen gaan steeds meer samenwerken om de taal- en leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Het landelijk concept 'de Bibliotheek op school' is hier een voorbeeld van. Scholen die meedoen aan het concept dBos, roosteren dagelijks 15 minuten 'vrij' lezen in op het rooster. 'Een kind dat 15 minuten per dag leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie.