Flaeijelfeest on tour bezoekt Anna Schotanus

HEERENVEEN -   Onder het mom van 'Flaeijelfeest on tour' bezochten gisteren een aantal Flaeijelvrijwilligers de bewoners van Anna Schotanus in Heerenveen.

Met 'Flaeijelfeest on tour' wil de organisatie van het Flaeijelfeest in Nieuwehorne juist de mensen die leefden in de jaren ‘20 en ‘30 een mooie Flaeijelochtend bezorgen en de herinnering aan het verleden levend te houden. Naast het verzorgingstehuis in Heerenveen, bezochten de Flaeijelvrijwilligers ook verzorgingstehuizen in Gorredijk, Oldeberkoop en Beetsterzwaag.