Wandelexcursie door vogelrijk Easterskar

HEERENVEEN -   In Zuidoost-Fryslân, niet ver van Heerenveen, ligt het Easterskar.

Door de variatie in natuur komen hier veel vogelsoorten voor. Op zaterdag 3 september is er van 10.00 tot 12.00 uur een excursie met gids Andries Dijkstra. Opgave kan uiterlijk een dag van tevoren op via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448. Aantrekkingskracht van de zeearend Het Easterskar heeft een grote aantrekkingskracht op vogelliefhebbers. Het gehele jaar door ziet men er een grote vogelrijkdom  met soorten als blauwe kiekendief, boomvalk, houtsnip en klapekster. Ook bijzondere soorten als de visarend en de zeearend, ook wel de vliegende deur genoemd, zijn hier regelmatig waar te nemen. Maar ook de adder en ringslang voelen zich er thuis.