Tweede project Groot Mannenkoor Noord-Nederland

HEERENVEEN - De ervaren mannenkoordirigent Martin Mans start dit najaar een tweede project met het Groot Mannenkoor Noord-Nederland.

Het koor werkt op projectbasis en is bedoeld voor mannen die meer willen zingen naast het lidmaatschap van hun reguliere koor. Ook zangers met onregelmatig werk schrijven zich veelal in voor deze projecten. Er zijn drie repetities om het nieuwe en deels bestaande repertoire te oefenen en aan te scherpen en daarna volgt een drietal concerten. Ook mannen die geen lid zijn van een bestaand mannenkoor, zijn van harte welkom om deel te nemen. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalig geestelijke liederen, spirituals, vaderlandse liederen en klassieke en populaire muziek. De concerten staan gepland in Heerenveen, Drachten en Groningen en worden op piano of orgel begeleid. Binnen het koor bevinden zich enkele koorsolisten die de solopartijen zullen vertolken en de panfluitiste Carina Bossenbroek en de bariton Jan Scheper verlenen eveneens hun medewerking.   Bijzonderheden: Repetitiedata: zaterdag 8, 22 en 29 oktober2016, 10.00 – 13.00 uur. Repetitielocatie: Goede Herderkerk, Oude Veenscheiding 15 in Heerenveen. Concertdata: - zaterdag 29 oktober 12.30 uur Lunchconcert Goede Herderkerk, Heerenveen - zaterdag 19 november 14.30 uur Middagconcert De Oase, Drachten - zaterdag 14 januari 2017, 20.00 uur Martinikerk, Groningen   Inschrijven kan via www.martinmans.nl, per e-mail naar secretariaat@martinmans.nlof op de repetitie van 8 oktober. De repetitie van zaterdag 8 oktober is een open repetitie waarin nieuwe zangers de sfeer kunnen proeven. Aanvang repetitie 10.00 uur. Aanwezig 9.30 uur. Martin Mans boogt op een jarenlange ervaring met het dirigeren van mannenkoren. Van enkele van zijn reguliere koren is hij meer dan 20 jaar dirigent. Hij heeft zich gespecialiseerd in het kleuren van de diverse klanken en daarop stemt hij zijn arrangementen af. ‘Het werken op projectbasis is een goede manier om zangers de gelegenheid te geven om,naast het lidmaatschap van hun eigen koor, meer te zingen in een andere samenstelling. Dat is de opzet van dit projectkoor. Maar ook mannen die geen lid zijn van een koor zijn meer dan welkom’, verklaart Martin Mans.