De Creatieve Mens: De organist bepaalt de sfeer

HEERENVEEN -  Meester Visser is zijn voorbeeld. Deze enthousiaste schoolmeester had alles in zich waarmee Eppie Haisma zich kon identificeren.

De man gaf modern les en was zijn tijd ver vooruit. Aan het eind van de lesweek mocht de klas vrij schilderen en speelde meester viool. Deze drie-eenheid - onderwijzen, schilderen en muziek – heeft Haisma in zijn eigen leven verweven. “Mijn zuster speelde kerkorgel, zij gaf mij de eerste lessen en wakkerde het vuurtje bij me aan. Ik wilde professioneel organist worden. ‘Luchtfietsers’ oordeelden mijn ouders,dus ben ik het onderwijs in  gegaan. Ik vond het prachtig om kinderen iets te leren. Eerst het lager onderwijs later de middelbare school, docent Engels. Maar organist bleef ik, ernaast.” EppieHaisma kwam door het volgen van muzieklessen bij gerenommeerde organisten achter het kerkorgel terecht. Met een ambitieus karakter streeft hij de perfectie na en bereikt een hoog niveau. Maar op het moment dat hij Bach meent te kennen en afstudeert krijgt hij de diagnose Parkinson. “Ik ben toen gestopt op mijn tijd. Je spel moet eredienstwaardig blijven. Op dat moment nam ik het penseel en de verf op. Want vreemd genoeg kon ik mijn hand wel geconcentreerd stil houden bij het schilderen.” De organist is een vormer, die met het orgelspel de gemeente beïnvloedt. “Wanneer je bezielend speelt laat je zien wie je bent. Ik heb me altijd ten dienste van de gemeente gevoeld, maar ik kreeg wel de ruimte om mijn eigen muzikale weg te volgen. Ik heb klassieke stukken gestudeerd, maar ook werken van moderne componisten. Alle stukken die ik studeerde kon ik laten horen voor de kerkdienst of onder het collecteren. Muziek moet je zo te interpreteren dat het bijvoorbeeld dansend klinkt of juist heel ingetogen. Zo benaderde ik ook de psalmen en gezangen. De organist bepaalt de sfeer. Het meest mooie is het leiden van de gemeentezang, naast het begeleiden. Wanneer de gemeente de intenties die ik in mijn hoofd had ging overnemen.” Het combineren van klankkleuren is later ingeruild voor het samenbrengen van verftinten. Hoewel EppieHaisma nog voortdurend met muziek bezig is en stukken componeert. Hij schildert van alles, landschappen en stillevens kunnen hem inspireren maar even goed de mens en zijn emoties. “Ik kan wel een hele dag alleen maar schilderen, zolang door doen tot het af is. Maar niets is ooit klaar, er is altijd nog verbetering mogelijk. De ene dag is het geel, maar de volgende dag moet het blauw zijn. Ook gaat de kwast er wel over en probeer ik het opnieuw.” Haisma maakte eerst tijd voor de muziek naast het onderwijs, nu heeft hij tijd genoeg om volop te schilderen en nog meer dan een enkele keer op de piano in zijn huiskamer te spelen. “Het leven loopt zoals het loopt. Er is wel spijt, verdriet en gemis, maar je weet ook: maakhet beste met en van de gegeven feiten. Ik ben een gelukkig mens, omdat ik zoveel gaven heb gekregen.” Bent u creatief en wilt u mee in deze rubriek? Of kent u een persoon die daarmee wel in de krant mag? Creatief in de meest brede betekenis: van kunstschilder tot beeldbouwer en van dichter tot muzikant, van klusjesman tot tekenaar en van praatjesmaker tot plaatjesmaker. Geef naam en adres door via info@jurjenkvanderhoek.nl Tekst & foto: Jurjen K. van der Hoek