Sportieve start nieuwe voetbalseizoen Heerenveen

Heerenveen -  HEERENVEEN - Het nieuwe voetbalseizoen is de afgelopen week van start gegaan. Net als in de voorgaande jaren wordt weer ingezet op een goed seizoen als het gaat om de stand op de ranglijst.

Sc Heerenveen staat landelijk bekend als een toegankelijke en gastvrije sportclub en dat wil iedereen graag zo houden. Algemeen Directeur Luuc Eisenga geeft aan: "Gastvrijheid en sportiviteit zijn waardes die zo kenmerkend zijn voor sc Heerenveen. Voetbal hoort een familiefeest te zijn, zeker in Heerenveen. Daar zetten we dit seizoen weer vol op in." Toegankelijk en gastvrij Voor een voetbalwedstrijd gelden dezelfde uitgangspunten als op een feestje: je wilt je gasten ontvangen zoals jezelf ontvangen wilt worden. Dat betekent dat Heerenveense fans en de club steeds het goede voorbeeld geven. Dat geldt natuurlijk in het stadion, maar ook zeker ook rondom het stadion en in het centrum van Heerenveen. Het Abe Lenstra Stadion is al jaren de huiskamer voor alle geledingen van supporters, van ‘Junior Heroes’ tot de trouwe groep supporters en sponsoren. In het nieuwe seizoen beschikt sc Heerenveen bovendien over een speciale blindentribune.   Gastheerschap en veiligheid Goed gastheerschap betekent hard werken. Waar kun je wat verbeteren, en hoe? "Het betekent dat je blijft uitgaan van voetbal zonder incidenten," vertelt burgemeester Tjeerd van der Zwan. "Daarbij geef je vertrouwen aan goedwillende supporters en onderhoud je een open relatie met supportersgroepen. Tegelijkertijd is het zo dat de veiligheid van inwoners en supporters gegarandeerd moet zijn. En dat betekent dat we gezamenlijk hard optreden tegen ordeverstoorders. Zij krijgen via de club geen toegang meer tot het stadion en via ons geen toegang tot de omgeving van het stadion.” Tolerantie en overtredingen Bij het Betaald Voetbal in Heerenveen zijn vijf verschillende partijen betrokken: sc Heerenveen, politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente Heerenveen. Deze partijen zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen taakveld. Op het moment dat veiligheid in en om het stadion in het geding komt, treden deze partijen als één partij op, met een gezamenlijke aanpak: ‘Tolerant daar waar het kan, maar streng en vooral consequent wanneer dat nodig is’. Aanpak De aanpak van de Heerenveense partners sluit aan op de landelijke uitgangspunten van betaald voetbal organisaties: ‘gastvrij, toegankelijk en veilig voetbal in 2020’. De Heerenveense partijen tekenen elk jaar een convenant Betaald Voetbal waarin de afspraken staan die de partijen onderling maken. De bovenstaande aanpak is een vervolg op dit convenant.