Veel belangstelling voor preventietruck in Akkrum

AKKRUM -  Zaterdag kwam de preventietruck 'Stop woninginbraken' naar het centrum van Akkrum in verband met de Fryske Dei. Vooral 's middags was het een drukte van belang.

De wijkagenten  gaven tips en deelden folders uit. Ook gaven medewerkers van de politie advies en voorlichting over inbraakpreventie. De truck is een nieuw initiatief van gemeenten, politie Noord-Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op een groot scherm werden filmpjes vertoond over de wijze waarop inbrekers te werk gaan en wat bewoners zelf kunnen doen om inbraken te voorkomen of minder gemakkelijk te maken. Bij de Preventietruck was ook een kozijn met meerdere sloten om te demonstreren hoe eenvoudig het is om bij iemand binnen te komen als het hang- en sluitwerk niet goed is. Ook waren  er demonstraties over 'flipperen, hengelen en cilindertrekken'. De wijkagenten gaven tevens  informatie over Burgernet en het opzetten van een WhatsApp-groep als buurtpreventie.