Bijzondere schapen in de wei

DE HOEVE -   Op de dijk langs de Vinkegavaartweg in De Hoeve lopen wel heel bijzondere schapen en lammeren.

Het is het kunstwerk dat  op 18 juni in kader van het Cultureel Hoofddorp 2018 werd onthuld. De leerlingen van obs De Klaeter hebben een groot aandeel gehad in de totstandkoming van het kunstwerk. Leeuwarden wordt in 2018 de Europese Culturele Hoofdstad van Europa. Op 10 februari 2015 presenteerde De Hoeve zich als cultureel Hoofddorp van Fryslân. Bij die presentatie op het stadhuis in Leeuwarden was cultuurwethouder  Sjoerd Feitsma en de toenmalige gedeputeerde Jannewietske de Vries aanwezig en die hadden veel waardering dat het dorp De Hoeve zo actief is. (Foto's: Lenus van der Broek)