Expositie iconen in Franciscuskerk

WOLVEGA -   In het kader van de actie Tsjerkepaad wordt aanstaande zaterdag 5 augustus van 13.30 tot rond 17.00 uur in de St. Franciscuskerk te Wolvega een expositie over iconen georganiseerd.

Medewerking wordt verleend door de heer Janco van der Weide uit Peins. Hij zal zelf over de iconen uitleg geven en achtergrondmuziek verzorgen. Bij iconen (Grieks voorgelijkenis) denken wij aan religieuze voorstellingen uit de Oosterse Kerken. De oorsprong ligt evenwel in het oude Egypte bij de antieke mummiemaskers, die eerst in reliëf en later in vlakke vorm werden beschilderd en de overledene precies weergaven. De Kerk heeft deze kunstvorm in de eerste eeuwen overgenomen, later gevolgd door de Byzantijnse Kerk. De oudste iconen bestaan uit plankjes met daarop de afbeeldingin gekleurde en ingebrande was. Zeldzame iconen uit de Byzantijnse Kerk zijn te vinden in kerken en musea te Moskou. Veel iconen hebben echter hun oorsprong in het orthodoxe Griekenland, Balkan en vooral Rusland. Iconen in de handel komen vaak uit Rusland, veelal gemaakt in de 19eeeuw. Het aparte van iconen is dat afbeeldingen van Christus, Maria en andere heiligen in de loop der eeuwen nauwelijks zijn veranderd. Wel is materiaal en stijl tijdgebonden en daardoor te herkennen. Tegenwoordig horen we het woord ‘icoon’ vaak in de computertaal als aanduiding voor een herkenbaar pictogram.