Buurt blijft zich verzetten tegen herinrichting Schans

HEERENVEEN -  Bewoners van de Schans in Heerenveen-Noord blijven zich verzetten tegen de herinrichtingsplannen van hun straat.

De gemeente wil onder andere dat de ventweg plaatsmaakt voor een groenstrook met een beperkt aantal parkeerplaatsen. Ruim 80 procent is hier fel op tegen en wil alle bestaande parkeerplaatsen behouden. Een handtekeningenactie van de bewoners leverde geen resultaat op. Vorige week kregen ze een brief van de gemeente dat de huidige plannen toch doorgaan. Reden voor enkele Schans-bewoners om zich rechtstreeks tot de raad te wenden. Ze vinden dat de buurt niet serieus wordt genomen en dat de gemeente het aantal handtekeningen in de petitie bagatelliseert. In een brief aan de raadsleden schrijven ze: ,,dat al onze wensen worden ontkracht of niet opgepakt.'' ,,De wensen van de bewoners doen er schijnbaar niet toe,'' aldus de briefschrijvers. ,,Laat de gemeente Heerenveen dit dan ook gewoon kenbaar maken, dat scheelt veel gedoe, geld en tijd m.b.t. voorlichtings- en/of inspraakavonden Ook brengt het minder frustratie bij aanwonenden als ze op voorhand weten, dat hun ideeën of wensen toch niet in de plannen van de gemeente worden meegenomen. Juist de illusie creëren door middel van voorlichtingsavonden enz. maakt mensen nijdig, als ze ervaren dat het anders wordt gebruikt. De bewoners die geen groenstroken voor hun huizen willen hebben maken geen enkele kans om dit te voorkomen. De gemeente bepaalt door dit herinrichtingsplan het uitzicht van iedere individuele bewoner aan de Schans.’’ Aldus een aantal Schansbewoners in een brief aan de raad.