Veel activiteiten in kader Frije Wiken

JUBBEGA -  De stichting De Frije Wiken orgnaniseert sinds een aantal jaren midden in de bouwvak, dit jaar van zaterdag 6 tot en met zaterdag 13 augustus , de Wike fan de Frije Wiken.

Een  week lang allerlei activiteiten in de dorpen van De Frije Wiken. “We ha der bewust foar keazen om de Wike fan de Frije Wiken midden yn de fekânsjetiid te hâlden. It soe bygelyks yn april folle makliker wêze om dingen te organisearjen mar we wolle graach dat der ek yn ‘e fekânsje wat te belibjen is”, zegt Ate Eijer van de organisatie. Het doel is niet om massatoerisme op gang te brengen, maar wel leuke activiteiten en bezienswaardigheden voor mensen uit de regio en toeristen.  De Wike fan De Frije Wiken wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Ate Eijer: “En eins giet it ús der net iens om hoefolle minsken as der komme. It is al in sukkes dat al dy aktiviteiten op ‘e kalinder stean.” Het gehele jaar door bevordert Stichting De Frije Wiken de recreatie en het toerisme in het gebied. Er worden wandel- en fietsarrangementen aangeboden en op de website vindt de bezoeker een verrassend compleet aanbod op gebied van onder andere overnachten, recreëren en streekproducten. Het vierkoppige bestuur werkt eigenlijk in opdracht van de 11 plaatselijk belangen in het gebied zegt Eijer. “Wy draaie op subsydzjes mar wolle eins dêr net fan ôfhanklik wêze. It soe it moaiste wêze as alles straks finansearre wurdt troch bedriuwen dy’t op ‘e webside advertearje.” Zo ver is het nog lang niet stelt Eijer. Winst is wel dat aan de naamsbekendheid goed gebouwd wordt. “We soargje der foar dat it gebied sichtber is mar ik tink dat it wol tweintich jier kostet foar dat we goed yn ‘e merke stean.” Pypskoft Een belangrijke peiler van de activiteiten van de stichting is het opzetten van het Pypskoft project. Pypskoft, is Fries voor even pauzeren. Het woord is afkomstig uit het boerenleven op het platteland waar vaak lange werkdagen werden gemaakt maar af en toe een kleine pauze, een ‘pypskoft’ werd ingelast Een ‘Pypskoft’ is een rustpunt  waar wandelaars en fietsers maar ook anderen van het toilet gebruik kunnen maken of gewoon even kunnen pauzeren. Ze treffen er op een onverwachte plek voorzieningen aan waarmee ze eigen consumpties kunnen gebruiken of eventueel zelf koffie, thee kunnen bereiden  maar men kan  ook gebruik maken van het aanbod op de locatie zelf. De rustpunten fungeren soms ook als een mini informatiepost waar verwezen wordt naar nabijgelegen horeca en de beleving in Fryslân. Pypskoften zijn vooral te vinden bij theetuinen en of minicampings op plaatsen waar in de directe omgeving geen voorzieningen aanwezig zijn.  Inmiddels zijn er op  elf locaties in De Frije Wiken en of omgeving  Pypskoften gerealiseerd. De Frije Wiken ziet Pypskoft echter breder en is in overleg met de provincie Fryslân om het project over de gehele provincie uit te rollen.  Het project is inmiddels op genomen in het nieuwe notitie fiets en wandelen van de provincie die binnenkort in Provinciale Staten wordt behandelt.  www.pypskoft.frl en www.defrijewiken.nl