Plan voor duurzame energievoorziening in 2050

HEERENVEEN -  Alle Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan samen een plan opstellen voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050 in onze provincie.

Het doel is een koppeling te maken tussen de ambitie voor 2050 en projecten op kortere termijn tot 2030.   Een van de belangrijke onderdelen is goed inzicht krijgen in de benodigde ruimte van de energietransitie. Daarnaast willen we bestaande trajecten en projecten rond energie, duurzaamheid en water, invlechten in dit traject. Het Friese bedrijfsleven en maatschappelijke partners zoals dorps coöperaties en kennisinstellingen zijn belangrijke partners bij de planvorming. Het idee is gelanceerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG heeft de provincie Fryslân als 1 van de 5 regio's in Nederland uitgekozen om deel te nemen aan de pilot 'Samenwerkingsprogramma Regionale energiestrategie'. Het college van Heerenveen heeft besloten om aan de pilot deel te nemen. De gemeenten Leeuwarden, Sudwest Fryslân, Ferwerderadiel en de provincie Fryslân zijn de trekkers van het project, de gemeente Heerenveen doet als deelnemer mee.   Het Rijk stelt in totaal € 300.000, - beschikbaar voor onze regio. Dit geld wordt besteed aan programma coördinatie, onderzoek en kennisdeling. Het samenwerkingsprogramma vraagt geen cofinanciering van de regio.