Cursus internet voor beginners in bibliotheek

HEERENVEEN - Moeite om de weg te vinden op internet? De bibliotheek in Heerenveen biedt ondersteuning met de cursus Klik & Tik. Deze cursus helpt mensen om de computer beter te kunnen gebruiken.

Vanaf 15 september kunnen belangstellenden hiervoor op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur terecht bij de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48. In eerste instantie is er plaats voor zes deelnemers. Bij meer belangstelling wordt de cursus ook op andere tijden aangeboden. Deelname is gratis. Wie wil meedoen wordt aangeraden zich snel aan te melden. Men kan de cursus zelfstandig doen, maar het is ook mogelijk deze onder begeleiding van een docent in het Digi-Taalhuis van de bibliotheek te volgen. Daarnaast kan men tijdens de openingsuren oefenen op een van de internetpc’s. Klik & Tik is een oefenprogramma. Via filmpjes kan de eenvoudige uitleg worden bekeken en daarna kan men aan de slag met praktische oefeningen. Klik & Tik bestaat uit drie delen en deelnemers kunnen zelf kiezen welk onderdeel van de cursus ze willen doen: Klik & Tik - de basis start bij het begin. Men leert typen, e-mailen en men gaat het internet op. Filmpjes laten zien hoe het werkt en daarna kan men zelf oefenen. Het is handig al ervaring te hebben met een computermuis voordat men begint. Klik & Tik - het internet op helpt de weg te vinden op internet. Men leert er te zoeken en hoe websites te bekijken. Hoe wordt een e-mail geschreven en hoe ‘downloadt’ men bestanden? Alles wordt direct geoefend op een speciale website. Het is handig al enige ervaring met een computer te hebben voordat men start. Bij Klik & Tik - samen op ’t web wordt geoefend hoe men sociale media gebruikt. Geleerd wordt hoe Facebook, Skype en WhatsApp werken en men maakt kennis met Instagram, LinkedIn en YouTube. Het is handig om al enige ervaring met internet te hebben voordat men van start gaat. Deelnemen aan Klik & Tik? Vragen? Kom langs in de bibliotheek van Heerenveen. Bij het Digi-Taalhuis vertellen ze er graag meer over. Ook kan men zich in de bieb direct aanmelden voor de cursus. Of neem contact op met Ingrid Ganzeboom van de bibliotheek,viai.ganzeboom@bibliothekenmarenfean.nl of0513-657223.