Werkzaamheden in Heerenveen vorderen

HEERENVEEN - In Heerenveen wordt er op een flink aantal plaatsen gebouwd. Op het Molenplein komen nieuwe winkels en wordt het plein opnieuw aangelegd met onder andere asfalt en klinkers. Op de Gedempte Molenwijk vindt herbestrating plaats, waarbij ook de voetpaden en parkeerplaatsen opnieuw worden aangelegd. Langzamerhand beginnen de werkzaamheden vorm te krijgen. Fotograaf Frank Vink legde de vorderingen vast.