Kiekes’  weeromme: erfgoed-heemkundedag

WOLVEGA -  Woensdag 28 september wordt de ‘Kiekes’ weeromme dag gehouden.

Deze dag vormt de afsluiting van 4 jaar KEK, een intensieve stimuleringsregeling voor cultuuronderwijs. In Oost- en Weststellingwerf is de aandacht gevestigd op erfgoedonderwijs in combinatie met kunstzinnige vorming. Hier heeft het project de naam Kiekes gekregen.  In het MFC Mejander in Oldeberkoop presenteren de 10 deelnemende scholen hun ervaringen aan de hand van verschillende speerpunten van het traject. Hierbij kun je denken aan Schatgraven in je omgeving, erfgoed in samenhang met de schoolvisie en duurzame contacten met organisaties/instellingen. Het programma wordt ingeleid door Henk Bloemhoff, taalkundige, gespecialiseerd in de (mor)fonologie van het Stellingwerfs, en op naamkundig gebied geïnteresseerd in de veldnamen van Stellingwarf. Ook is er aandacht voor de jaarlijkse Heemkundedag van de Schrieversronte. Voor deze ‘Kiekesweeromme’ dag worden naast alle basisscholen in de gemeente Oost- en Weststellingwerf, o.a. cultuuraanbieders, wethouders, Keunstwurk en KEK collega’s uit andere regio’s uitgenodigd. De dag vindt plaats op 28 september in het MFA Mejander in Oldeberkoop van 15.00 u. tot 17.30 u.