Zijn de 130 km wegen in Fryslân echt zo veilig?

HEERENVEEN - Deze week verscheen er bericht in de media dat een publiekspanel van Friezen de Rijkswegen in grote meerderheid als veilig ervaart.

Recente gegevens uit Viastat laten echter een enorme stijging van geregistreerde ongevallen op 130 km/u-wegen in Fryslân zien. Het aantal ongevallen waarbij slachtoffers waren is gestegen van 4 naar 44, waarbij het aantal dodelijke ongevallen steeg van 1 naar 4. Het aantal ernstige ongevallen steeg van 3 naar 33. Deze objectieve cijfers staan in schril contrast met de subjectieve veiligheid die de panelleden beschreven. Voor het CDA reden om aan het college van Gedeputeerde Staten hierover vragen te stellen en CDA-kamerlid Martijn van Helvert te vragen dit ook vanuit rijkswege te bespreken met de regio. “Aan de ene kant zijn er natuurlijk stukken bijgekomen waarop 130 km/u gereden mag worden, dus of deze cijfers ook daadwerkelijk de enorme stijging bevatten, is niet duidelijk. Daar vragen we het college van GS dan ook naar”, licht CDA-Statenlid Wendy Zuidema-Haans toe. “Laten we wel wezen, dit zijn geen kleine verschillen. En reden tot alarm.'' Het CDA hoort graag van Gedeputeerde Staten of deze cijfers onderwerp van gesprek zijn met het Rijk en wat het betekent voor de borging van de verkeersveiligheid op de Rijkswegen in Fryslân.