Drie aanvragen dorpenfonds gehonoreerd

WOLVEGA - Een aantal dorpenorganisaties heeft een verzoek ingediend tot financiële ondersteuning van hun initiatieven. Het betreft projecten die zijn geïnitieerd door betrokken dorpsbewoners of organisaties en ten goede komen aan de leefbaarheid en woonklimaat van desbetreffende dorpen en de gemeente als geheel. Het gaat om incidentele initiatieven waarvoor een eenmalige bijdrage wordt verstrekt uit het gemeentelijke dorpenfonds. De verzoeken zijn gehonoreerd.

Speeltuinvereniging 't Speulhoolt in Oldeholtpade heeft een bijdrage van 3000 euro gekregen voor de aanleg van een pannakooi. Het Plaatselijk Belang Nijeholtpade ontvangt 1750 euro voor de aanschaf van een duofiets. Dorpsbelang Steggerda tenslotte krijgt een ondersteuning van 5000 euro voor het creëren van een ontmoetingsplek.