Zó was Heerenveen: Compagnonsvaart omstreeks 1930

HEERENVEEN -  De Werkgroep Oud-Heerenveen selecteerde deze foto uit de collectie van Museum Heerenveen met de Garstenbrug en de Compagnonsvaart rond 1930.

Op de foto is te zien dat de roerganger het vaartuig in de richting van de Garstenbrug stuurt. Links zien we de Nieuwburen en het Haringspad, zoals het Van Harenspad destijds werd genoemd. Vlak voor de Garstenbrug is links is duidelijk de toegang van de wijk - waarover de Nieuwburenbrug ligt -naar de Gasfabriek te zien. Rechts zien we nog even een stukje walbeschoeiing van de Heideburen en een fragment van het hoekpand met de Nieuwstraatwaarbarbier Abe Bosma zijn kappersbedrijf op 23 april 1925 gevestigd. Zijn barbiersknecht is,sinds mei 1928,de van Terwispel afkomstige Aize Bouma. Bouma neemtin december het kappersbedrijf van Bosma over, die naar Amsterdam vertrekt.Hij verhuist in november 1932 van Nieuwstraat 2 naar Heideburen 1. Aan de Lindegracht (van Nieuwstraat tot Vermaningsteeg) zien wevijf panden die in die jaren en ook eerder al, een redelijk grote bekendheid hebben gehad. Het hoekhuis aan de Nieuwstraat met de afgeknotte klokgevelis de winkel en het atelier van de bekende , die het in 1919 koopt van zijn illustere leermeester en voorganger Henri Paul Emile de la Roche Busé. Deze gaat na 18 jaar Heerenveen, in augustus 1919 naar Apeldoorn. Twee generaties Weijer - na Christiaan (1894) ook Philippus (1920) - hebben er talloze glasplaten belicht, portretten gemaakt, zitten retoucheren en een uitstekende reputatie opgebouwd. Naast Weijer woont sinds 1895 de koopman Jacobus Johannes van der Werf en later diens zoon Johannes, kandidaat notaris. Weer later was het de borstelmaker G. Dijkstra en vervolgens groentekoopman Geert de With, die hun nering daar uitoefenen. De Withverhuist op 12 mei 1940 naar de Vermaningsteeg 12. Confiseur-banketbakker Franke Koksma heeft in 1903 het daarnaast liggende pand overgenomen. In 1930 is het groot feest in het gezin Koksma, want oudste zoon Jurjen Ferdinand studeert cum laude af bij de faculteit Wiskunde in Groningen. Op zeer jonge leeftijd is hij reeds professor in de wiskunde aan de V.U. van Amsterdam. In 1934 maakt Koksma plaats voor banketbakker M. de Vries. Het huis naast de bakker isvanaf 1880in eigendom geweest bij vertegenwoordigers van de Duitse kooplieden (‘lapkepoepen’) Tepe en Norman en vanaf 1920 bij Franciscus Gerardus Johannes Rientjes. Hij verhuurt het vanaf november 1925 aan Arend Piek, die caféhouder wordt genoemd. Deze zoekt de publiciteit met zijn Melksalon-Restaurant “De Klok”. Zijn opvolger S.J. Wieringsma krijgt per 22 oktober 1931 de kans om de exploitatie van “De Klok” voort te zetten. Diens loopbaan in de horeca op dit adres Lindegracht 51 duurt zeker niet langer dan tot 4 november  1935. Dat is namelijk de datum waarop eigenaar F.J.G. Rientjes zelf het caféhouderschap gaat uitoefenen, en dit combineert met de faciliteiten voor kamerverhuur.Op 1 april 1948 vertrekt Rientjes, na eerst het pand te hebben verkocht aan steenhouwer Eijgelaar. De zusters Aleida, Trijntje en Minke de Jongbegonnenruim 65 jaar geleden hun kledingwinkel op Vermaningsteeg 4. Geruime tijd daarvoor vestigde de familie Beeltje zich met een winkel in chocolade, suikerwerken, fruit, enz. in het naastliggende karakteristieke pand met de kapel op de hoek van de Lindegracht. In 1951 vertrekt de weduweBeeltje-Bandringauit het pand enschuivende dames A & T. de Jongmet hun winkel in dameskledingvan de Vermaningsteeg naar de Lindegracht.De specialiteit ‘grote maten’ zijn er vermoedelijk later bij gekomen. Lees meer op  http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/beeldmateriaal/foto-s-met-een-verhaal/8-cat-fotos-met-een-verhaal/70-w49