PvdA blij met opheffen preventief toezicht gemeente

HEERENVEEN -  Vanaf 7 juli is het preventief toezicht van de provincie op de gemeente Heerenveen beëindigd. 

Gemeente Heerenveen laat met de perspectiefnota 2016 zien financieel in balans te zijn. Het gebruikelijke toezicht geldt nu weer. ,,Daar zijn we als PvdA ontzettend blij mee,'' aldus Roelof Offringa, fractievoorzitter van de PvdA Door de economische recessie in 2013 is de gemeente Heerenveen onder preventief toezicht gesteld door de provincie om financiële redenen. Doordat de gemeente Heerenveen in een keer 80 miljoen moest afboeken houdt dit in dat alle besluiten met financiële gevolgen van de gemeenteraad moesten worden goedgekeurd door de provincie. ,,Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de financiën op orde te krijgen,'' aldus Offringa. ,,Hierdoor moesten soms ook pijnlijke bezuinigen worden doorgevoerd.'' In 2015 is afgesproken om de financiële positie en de gemaakte afspraken met de perspectiefnota 2016 en themarekening 2015 opnieuw te beoordelen. Hieruit blijkt dat de begroting 2016 van de gemeente Heerenveen structureel en reëel in evenwicht is. Reden voor de provincie om het preventief toezicht tussentijds te beëindigen. ,,De gemeente heeft de financiële problemen voortvarend aangepakt,'' vindt Offringa.