Meer zwemtijd in Sportstad Zwembad

HEERENVEEN - Het zwembad van Sportstad Heerenveen gaat tijdens de tweede en derde week van augustus drie ochtenden per week open. Dat heeft de directie deze week bekend gemaakt.

Vorig jaar ging het bad in de zomervakantie dicht. Dit tot verdriet van kwetsbare ouderen en gehandicapten die niet in staat waren naar andere locaties uit te wijken. Reden voor  mantelzorger Fred Dommershuijzen uit Heerenveen om een actie op touw te zetten. Met succes, de directie van het zwembad besloot dit jaar na overleg met de gemeente en Sport Fryslân niet weer de hele vakantieperiode de deuren te sluiten. Dommershuijzen: ,,De kwetsbare groep zwemklanten hoeft nu niet wéér vijf weken verstoken te zijn van een passende gelegenheid om te zwemmen. Daar ben ik heel blij om.’’ Na de zomer volgt overleg met genoemde instanties over een regeling voor de toekomst, met het oog op de groep van kwetsbare gebruikers van het zwembad.