Preventief toezicht gemeente Heerenveen beëindigd

Heerenveen -  HEERENVEEN - Vanaf 7 juli is het preventief toezicht van de provincie op de gemeente Heerenveen beëindigd.

De brief met dit besluit is op 6 juli door de provincie persoonlijk bij de gemeente Heerenveen gebracht. Gemeente Heerenveen laat met de perspectiefnota 2016 zien financieel in balans te zijn. Het gebruikelijke toezicht geldt nu weer.  Economische crisis In 2013 is de gemeente Heerenveen onder preventief toezicht gesteld door de provincie om financiële redenen. Dit betekent dat alle besluiten met financiële gevolgen van de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd door de provincie. De economische crisis heeft de gemeente financieel in de problemen gebracht. Doordat gronden in bezit van de gemeente niet meer werden verkocht, werden de gronden minder waard. Hierdoor kon de gemeente Heerenveen geen sluitende begroting aanbieden. Duurzaam en evenwichtig herstel Afgelopen jaren is gewerkt om te komen tot financieel herstel. Om zover te komen zijn er structurele bezuinigen doorgevoerd. In 2015 is de afspraak gemaakt om de financiële positie en de gemaakte afspraken met de perspectiefnota 2016 en themarekening 2015 opnieuw te beoordelen. Hieruit blijkt dat de begroting 2016 van de gemeente Heerenveen structureel en reëel in evenwicht is. Reden voor de provincie om het preventief toezicht tussentijds te beëindigen. Gedeputeerde Sander de Rouwe: “De gemeente heeft de financiële problemen voortvarend aangepakt, mijn complimenten. De aanpak geeft ons voldoende vertrouwen in een duurzaam en evenwichtig herstel van de financiële positie.” Wethouder Jelle Zoetendal: "We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de financiën van de gemeente weer op orde te brengen. Het opheffen van het preventief toezicht door de provincie zie ik als een mooi resultaat en een beloning voor onze inspanningen. Ook al zijn we uit de rode cijfers, we zijn er nog niet. Onze financiële buffer moet nog wel hoger worden om mogelijke toekomstige risico's op te kunnen vragen."