Raadslid In Het Nieuws: "Voldoende kansen voor ondernemingen"

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar zij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Zwany van Brussel, raadslid voor de VVD.

Graag wil ik me aan u voorstellen: ik ben Zwany van Brussel, ik werk en woon in Heerenveen. Ik ben getrouwd met Gerard en we hebben 2 kinderen, Wim en Jenna. Sinds 2010 ben ik raadslid voor de VVD en commissielid Ruimtelijke Ordening en Milieu en commissielid Samenlevingszaken. Er zijn veel onderwerpen waarmee je je als raadslid bezighoudt, het is belangrijk dat iedereen in onze gemeente hier met plezier kan wonen, werken en recreëren. En om dit te realiseren, is vooral bedrijvigheid voor een bloeiende regionale economie heel erg belangrijk. De VVD vindt dat ondernemingen voldoende kansen moeten krijgen binnen onze gemeente. Dit heeft een positieve invloed op diverse terreinen: het is goed voor de werkgelegenheid en vergroot daarmee ook de leefbaarheid en het plezierig wonen in onze dorpen. Het is belangrijk dat in onze gemeente een ondernemersvriendelijk klimaat heerst. De VVD vindt dat de gemeente bestaande en nieuwe bedrijven, waar mogelijk, moet faciliteren hun plannen uit te voeren. Het is prachtig dat zich de afgelopen periode hier een aantal nieuwe bedrijven hebben gevestigd, dit is goed voor de werkgelegenheid en regionale economie. Voor ondernemers is een goede bereikbaarheid zeer belangrijk. Het is dan ook mooi dat nu de plannen voor aanpassing van de wegenstructuur bij de afritten van de A32 – Oranjewoud en de K.R. Poststraat/Het Meer worden besproken. En dit is dan ook goed voor de doorstroming van het verkeer in de woonwijken en omliggende dorpen. Daarnaast is een gezellig en levendig centrum van grote waarde. Door winkeliers, horeca en met behulp van Heerenveen ’n Gouden Plak worden leuke activiteiten in en rond het centrum georganiseerd. De gemeente faciliteert deze activiteiten. En natuurlijk is de VVD heel blij met de ontwikkelingen aan het Molenplein en de Gedempte Molenwijk. Het opknappen van deze westkant geeft een positieve impuls aan het hele centrum. Ten slotte is het belangrijk dat we in onze gemeente voldoende kunnen recreëren, er moeten genoeg mogelijkheden zijn om te kunnen wandelen, fietsen en varen. Dit draagt bij aan het woonplezier. Als we met z’n allen deze voorzieningen op peil houden, is het niet alleen nu voor ons fijn om hier te wonen, werken en recreëren, maar ook in de toekomst voor onze kinderen!