Raadslid In Het Nieuws: "Steeds werken aan verbeteringen in de zorg"

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar zij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Elly Bijlsma, raadslid voor de PvdA.

Deze week mag ik mij nader aan u voorstellen. Mijn naam is Elly Bijlsma, ik woon samen met Ad in Terband. We hebben drie kinderen, die alle drie uitwonend zijn, maar nog wel lekker dicht ‘in de buurt’, in Heerenveen dus. En sinds anderhalf jaar is de familie uitgebreid met een kleinzoon. Sinds januari 2014 ben ik raadslid voor de PvdA en ben ik lid van de commissie Samenlevingszaken (Saza). Mijn drijfveer om de politiek in te gaan, was mijn zorg om de zorg. Ik was op dat moment werkzaam als personeelsadviseur in de thuiszorg en heb ervaren hoe goed het werkt als je de zorg dichtbij mensen organiseert. We waren volop bezig om kleine zelfsturende teams te maken die verantwoordelijk waren voor het welzijn van de cliënten die aan hen toegewezen waren. Ik bedacht dat de gemeente het zo ook zou moeten organiseren en was dan ook erg enthousiast over de aanpak van Heerenveen door de zogenoemde meitinkers. Onlangs hebben we als Saza commissie een bijeenkomst gehad met de meitinkers. Hierin konden we in kleine groepjes vragen stellen aan de meitinkers en vooral luisteren naar de ervaringen. Jaarlijks wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en hieruit komen erg positieve geluiden naar voren. Men schat dat ruim 90% van de cliënten tevreden is over het gesprek en de afhandeling daarvan. Het is natuurlijk ook heel fijn dat iemand echt naar jou en je probleem luistert! In het eerste jaar waren er vooral problemen met de bereikbaarheid van de medewerkers, maar er is flink uitgebreid op de afdeling, waardoor dit sterk verbeterd is. Ook hebben we gesproken met jeugdwerkers. Zij werken vooral op de zogenaamde ‘vindplaatsen’ zoals scholen en kinderopvang. En werken dus meer preventief: sneller helpen om erger te voorkomen. Vanuit mijn raadswerk ben ik betrokken geraakt bij het ombudswerk. Sinds een aantal maanden is er weer een ombudsteam actief in de gemeente Heerenveen. Het ombudsteam is er voor iedere inwoner van Heerenveen die vragen heeft of vastloopt in het oerwoud van regels. We proberen dan samen een oplossing te vinden of we verwijzen mensen door. Een van de aanmeldingen die we in deze maanden kregen, was iemand die niet tevreden was over de klachtafhandeling van de gemeente. Dit is uiteindelijk opgelost, maar nog mooier is het om te melden dat in de Perspectiefnota een voorstel opgenomen is om geld vrij te maken voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Met kritische noten uit de samenleving, kunnen we steeds werken aan verbeteringen in de zorg.