Heren hoofklasse kaatsen in Heerenveen

Heerenveen -  HEERENVEEN - Op vrijdag 1 juli vindt de Masters plaats. Kaatsvereniging De Pompeblêdden organiseert dan voor de 18 e keer zijn Heren Hoofklasse wedstrijd.

De Pompeblêdden bestaat al meer dan 60 jaar in Heerenveen. Dit jaar vindt dit evenement plaats op de velden van de Heerenveense Boys, waar slechts 4 weken voor de PC (de grootste kaatswedstrijd van Nederland) gekeken kan worden wie er in vorm is en welk partuur een outsider zou kunnen zijn. De wedstrijd zal dit jaar een vrije formatie partij zijn, wat inhoudt dat ze in een eigen geformeerd partuur kaatsen. Het partuur van Menno van Zwieten, Dylan Drent en Hans Wassenaar won de finale afgelopen jaar van het partuur Hendrik Tolsma, Teake Triemstra en Pier Piersma. Hans Wassenaar werd tot koning benoemd van de 17 e Masters.