Leerling Vakcollege OSG Sevenwolden cum laude geslaagd

HEERENVEEN - Irma Weiland, leerling van het Vakcollege aan de Ds. Kingweg in Heerenveen, is cum laude geslaagd voor haar VMBO, studierichting kader.

Op de eindlijst prijkt een 8 voor Nederlands, Engels, verzorging en de rekentoets. Ze heeft een 9 behaald voor de vakken maatschappijleer, wiskunde en biologie.

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk dat het judicium cum laude op het diploma vermeld wordt. Voor het vmbo geldt dat je cum laude geslaagd bent als het gemiddelde van je eindcijfers voor de twee algemene vakken in het sectordeel en tweemaal het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak een 8,0 of hoger is. De rekentoets telt dit jaar niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn lager zijn dan 6

Op de foto directeur Harry Burema en cum laude leerling Ina Weiland.