NDC mediagroep omarmt Friese Dorpentop

Drachten - Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar duizend Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland.

Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels twintig personen is achter de schermen druk bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen echt belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland en om te experimenteren met een nieuwe democratie. De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze samen, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, gaan werken aan de thema’s die de Friezen belangrijk vinden. De deelnemers worden geloot uit alle  Friese gemeenten. Om deze deelnemers te werven, worden in september tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal plattelandsbewoners per gemeente. Wie een brief krijgt, kan zich aanmelden als deelnemer op www.friesedorpentop.nl. De naamsbekendheid van de Friese Dorpentop is van groot belang, zo realiseert ook NDC mediagroep, uitgever van deze krant, zich. Als je een brief in de brievenbus ontvangt van de Friese Dorpentop moet je wel weten waar het over gaat! Dat is één van de redenen waarom NDC mediagroep de organisatie helpt en daarom onder andere ruimte beschikbaar stelt in haar huis-aan-huisbladen. Een andere reden is dat de Dorpentop alle Friezen aan gaat en NDC mediagroep zich verantwoordelijk voelt voor het bereiken van alle Friezen via haar huis-aan-huisbladen.