Een niet te missen volksfeest

HEERENVEEN - In de aanloop naar de jubileumeditie van de Glasblazers Night of the Koemarkt op 24, 25 en 25 juni besteedt de HC wekelijks aandacht aan dit grote muziekevenement.

In 1996 werd de eerste editie van de Glasblazers Night Of The Koemarkt en het Heerenveens Dweilfestival georganiseerd door dweilorkest De Glasblazers. Het evenement was op touw gezet ter gelegenheid van hun 10-jarig jubileum. In de afgelopen 20 jaar zijn beide evenementen in omvang en organisatorisch enorm gegroeid. Wat begonnen is als een “jubileumgeintje” is uitgegroeid  tot twee geweldige  Heerenveense volksfeesten.   Om De Glasblazers bij de organisatie van het evenement te ontlasten, is 10 jaar geleden de Stichting Glasblazers Night of the Koemarkt opgericht, die de organisatie van de evenementen volledig verzorgt samen De Glasblazers. Dat stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit Geraldien Knopert (voorzitter), Alle Kruizinga (plaatsvervangend voorzitter), Heleen Kamphuis (pr), Tjarda van der Wal (secretariaat), Arnold de Wolff (penningmeester), Douwe van der Glas (muziektechnische zaken), Carin Hoekstra (sponsoring) en Thom Mulder (aanspreekpunt horeca). Omdat Dweilorkest De Glasblazers zich in de komende jaren meer wil richten op nieuwe projecten, zoals onder andere de theatershow Night around the World, hebben het bestuur van De Glasblazers en het Stichtingsbestuur van Night of The Koemarkt de afgelopen maanden besproken hoe zij verder gaan in de toekomst. Na goed overleg hebben beide besturen besloten dat het Stichtingsbestuur van Night of the Koemarkt na de 20ste editie van het evenement volledig zelfstandig verder zal gaan. Zodat De Glasblazers zich in de toekomst meer op de nieuwe projecten kunnen gaan richten. Voor de Glasblazers betekent het dat alle energie volgend jaar gestoken kan worden in de  theatershow Night around the World waarvan de première afgelopen november heeft plaats gevonden in het Posthuis Theater en waarmee het orkest op 12 november a.s. in Theater De Meenthe in Steenwijk staat.   Tijdens de komende editie van Glasblazers Night of the Koemarkt op 24, 25 en 26 juni zal worden stilgestaan bij 20 jaar Night of the Koemarkt en 30 jaar Glasblazers. ,,We zijn destijds met de Night of the Koemarkt begonnen omdat we als jubilerende Glasblazers iets terug wilden doen voor Heerenveen,’’ legt Alle Kruizinga uit. ,,In die tijd kwam het nationale evenement Night of the Proms opzetten en wij wilden daar graag op inhaken met een Friese en meer locale variant. Dat is dan de Night of the Koemarkt geworden.’’   Die eerste editie was op de Oude Koemarkt en trok 250 man publiek. Naast de Glasblazers speelde er nog een Top 40 band. Het regende dan het goot, maar de stemming was er niet minder om. Een jaar later was het bezoekersaantal verdubbeld en bleek de Night of the Koemarkt met het daaraan gekoppelde Dweilfestival een levensvatbaar evenement. ,,Vanaf het begin is de grondregel geweest dat het een gratis evenement moet zijn en daar hebben we altijd aan vastgehouden,’’ aldus het bestuur. Tien jaar geleden had het festival zo’n grote vorm aangenomen dat het niet langer verantwoord was om de risico’s alleen op de schouders van De Glasblazers neer te laten komen. Het bezoekersaantal was gestegen van een paar honderd tot tussen de zeven en achtduizend en de kosten waren gegroeid van zesduizend euro tot het vijftienvoudige.   De organisatie mag zich wat de kosten betreft verheugen in de steun van het Heerenveense bedrijfsleven die van harte het idee steunt dat de Night of the Koemarkt ook in de toekomst altijd een gratis toegankelijk evenement moet blijven. Maar ook vanuit de Heerenveense samenleving wordt de steun steeds breder. Het festival is dan ook nog lang niet aan z’n laatste editie toe. Want het is een niet te missen volksfeest.