Raadslid In Het Nieuws: "Een betrouwbare overheid"

Heerenveen - In de rubriek 'Raadslid in het nieuws' vertelt een raadslid van de gemeente Heerenveen over een onderwerp waar hij zich mee bezighoudt. Deze week is het de beurt aan Pieter van der Mark, fractievoorzitter van D66. 

Mijn naam is Pieter van der Mark en ik woon in Nes bij Akkrum. Sinds 2014 zit ik namens D66 in de gemeenteraad van Heerenveen. Ik zit in de politiek om ernaar te streven dat de overheid zich betrouwbaar toont. Dat het doet wat het met ons als inwoners afspreekt. Dat ze eerlijk is over plannen en belangen. Daarnaast wil ik graag dat de overheid open staat voor ideeën en initiatieven van mensen: zowel ondernemers als inwoners. Daarbij moet telkens duidelijk gemaakt worden welke belangen er meespelen en op welke manier de gemeente tot besluiten komt. Ten slotte is het volgens mij heel belangrijk dat er ruimte is om invloed uit te oefenen op die besluiten. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben het recht om nauw betrokken te worden bij ingrijpende veranderingen in hun omgeving. Voor dat recht maak ik mij sterk. Of het nu gaat om de zorg voor ouderen, de voorzieningen op het gebied van onderwijs en sport of om de aanleg van wegen of bouwprojecten: het mag niet zo zijn dat mensen het gevoel krijgen dat er over hen heen gelopen wordt, of dat er niet naar hen geluisterd wordt. Op dit moment spelen er diverse onderwerpen die onze aandacht vragen op dit moment. Hoe komt het met het tankstation recht tegenover de scholen in Akkrum? Hoe loopt het ondernemersfonds? Komt er werkelijk een grote uitbreiding in de zwaarste milieucategorie van het bedrijf Wenau? Gaat de gemeente meewerken aan een experiment met het (gedeeltelijk) afschaffen van parkeertarieven? Wat is de waarde van een bestemmingsplan als er telkens van wordt afgeweken? Hoe kan het dat de openbare ruimte van Skoatterwâld nu ineens een minimale invulling krijgt? Wat als u het niet eens bent met de beslissing van een meitinker? D66 is een partij die vertrouwt op de kracht van mensen. Dat houdt volgens mij in dat je niet bang bent om volledig open en transparant te zijn. Dat je niet bang bent voor experimenten. Maar ook dat jij je als gemeente een betrouwbare partner toont. Wilt u ons helpen in ons streven? Doe en denk mee met ons.