Eerste bijeenkomst ‘Samen in de wijk’ Marijke Hiem

HEERENVEEN - De afgelopen week was de eerste bijeenkomst ‘Samen in de wijk”. Deze werd in een samenwerking tussen Meriant – Marijke Hiem, Thuiszorg De Friese Wouden en Caleidoscoop georganiseerd.

Deze organisaties hebben hun krachten gebundeld. Het doel is bewoners van de wijk Heerenveen-Midden met elkaar in contact te laten komen en activiteiten aan te bieden die passen bij de vraag van de inwoners. Samen met bewoners van Marijke Hiem, de aanleunwoningen en buurtbewoners werd er koffie gedronken op het terras van Marijke Hiem. Thuiszorg De Friese Wouden ziet eenzaamheid bij mensen die zelfstandig wonen en een duidelijke behoefte aan onderling contact. Afke de Jong, begeleider dagbesteding bij Meriant en Mariken Oving, wijkverpleegkundige bij Thuiszorg de Friese Wouden hebben de bijeenkomst georganiseerd en cliënten en inwoners begeleid. Inge Massalt, vsp’er en Bokko Jan Huitema, opbouwwerker van Caleidoscoop waren ook aanwezig en konden vele vragen van (wijk)bewoners beantwoorden. Als afsluiting van de ochtend verzorgde Van Smaak geheel belangeloos een maaltijdbuffet. De bijeenkomst zal tot de zomer iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in het restaurant van Marijke Hiem plaatsvinden. Na de zomer zal de koffieochtend ook op de donderdagochtend worden georganiseerd. Inwoners uit Heerenveen-Midden die hier belangstelling voor hebben, zijn van harte welkom.