Vernieuwing weekmarkt Heerenveen

HEERENVEEN - De organisatie van de zaterdagse weekmarkt in het centrum van Heerenveen verandert op 1 januari 2017.

De ondernemers op de weekmarkt richten zelf een plaatselijke stichting op. De zaterdagmarkt 'nieuwe stijl' wordt dan gerund door ondernemers zelf. Wethouder Coby van der Laan: “Het uitgangspunt is steeds geweest dat de weekmarkt in Heerenveen aantrekkelijk blijft voor bezoekers. En dat het concept ‘zaterdagmarkt’ sterk blijft en een meerwaarde houdt voor het centrum van Heerenveen. Een sterk georganiseerde weekmarkt is zeker ook van belang voor het behoud van de werkgelegenheid in deze branche.” In het afgelopen half jaar onderzocht een werkgroep bestaande uit marktkooplieden hoe de weekmarkt toekomstbestendig te houden. Deze werkgroep werd ondersteund door belangenbehartiger CVAH (Centrale Vereniging voor ambulante handel) en de gemeente. De werkgroep zocht aansluiting bij de landelijke stichting ‘Markt voor Morgen’ die veel ervaring heeft met het toekomstbestendig maken van weekmarkten. De werkgroep heeft ook bezoekers gevraagd naar hun bezoek- en koopgedrag via enquêtes op de markt en via Facebook. Daar blijkt uit dat vooral diversiteit in aanbod op prijs wordt gesteld. door de aanpassingen in de opzet bundelen de ondernemers de krachten. Ze zijn straks zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de markt. Om tot deze stap te komen was een vernieuwingsslag nodig. De stichting ‘Markt van Morgen’ werkt als verlengstuk van de marktkooplieden en wijst een marktmanager aan. Op deze manier ontstaat een nieuwe organisatie, die ook kijkt waar bezoekers behoefte aan hebben. Voor de vernieuwde opzet van de organisatie van de markt was voldoende draagvlak onder de ondernemers. In juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Bij een positieve uitkomst zal de overeenkomst worden getekend voor de overdracht van de weekmarkt. Met de Stichting is verder overeen gekomen dat ze een jaarlijkse bijdrage blijven leveren aan het Ondernemersfonds Evenementen voor activiteiten en evenementen die in het centrum worden georganiseerd.