De Uitdaging: “Een sterk Heerenveen”

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Coby van der Laan, wethouder bij de gemeente Heerenveen.

Coby van der Laan (63) is geboren in Wolvega. Op haar negende verhuisde ze naar Klarenbeek omdat haar vader daar een betere baan kon krijgen. Doordat haar vader ook in het bestuur kwam van de plaatselijke gymnastiekvereniging, ging een droom in vervulling voor Van der Laan: ze mocht lid worden van de gymnastiekvereniging. Eerder kon dat niet, omdat het te duur was. Ze vond gym zo fantastisch, dat ze gymnastiekjuffrouw wilde worden. Na de middelbare school volgde ze daarom de Calo in Arnhem. Van der Laan gaf daarna vijf jaar gymles op een middelbare school en toen ze in 1980 weer naar Noord-Nederland verhuisde, kreeg ze een baan op het CIOS in Heerenveen waar ze 20 jaar heeft gewerkt. In 2000 kreeg ze een baan waarbij ze verantwoordelijk werd voor het onderwijs in de asielzoekerscentra in Friesland. Die baan heeft er mede voor gezorgd dat Van der Laan in de politiek terecht kwam. Bestuurlijke functies Van der Laan was altijd heel bestuurlijk actief. Op de middelbare school was ze vaak klassenvertegenwoordiger, in het HBO was ze jaarvertegenwoordiger en later heeft ze onder andere in het bestuur van Sport Fryslân en Sportwerk Friesland gezeten. “Dat bestuurlijke zat altijd wel in me. Ik heb altijd wel een mening en verwoord die ook. Mijn vader deed ook veel bestuurlijk werk en goed voorbeeld doet goed volgen. In het werken met vluchtelingen zag ik dat politiek er toe doet om te zien wat wel of niet mogelijk was om mensen weer een perspectief op toekomst te geven hier of in een thuisland. Ik probeerde destijds ook in contact te komen met mensen die politiek actief waren, zo heb ik bepaalde dingen voor het voetlicht gekregen en dacht ik: hé, het werkt. Als je daar contact hebt, kun je iets voor elkaar krijgen”, aldus Van der Laan. Economische ontwikkeling In 2002 werd Van der Laan raadslid en merkte ze dat ook toen, politiek niet populair was. Van der Laan: “Ik dacht: ik kan aan de zijlijn gaan staan en ook roepen dat het niks is en dat al die politici niet deugen, maar ik kan er ook instappen en het zelf gaan doen. Dat heb ik toen gedaan.” In 2006 werd ze wethouder en dat werk doet ze tien jaar later nog steeds met veel plezier. In haar portefeuille heeft ze al vanaf het begin ‘economische ontwikkeling’, nu samen met ‘werkgelegenheid’, en dat vindt ze een mooi onderwerp. “De werkgelegenheid heeft zich ongelooflijk goed ontwikkeld de afgelopen vijftien jaar. We hebben net de cijfers van de provincie gezien, sinds 2000 zijn er 5.500 nieuwe banen bij gekomen in Heerenveen, een groei van 30%, dat is echt heel erg veel. Het gaat erom dat je kansen creëert, je probeert er onderdeel van te zijn om mensen een toekomst te bieden in Friesland”, licht de wethouder toe. Een sterk Heerenveen “De uitdaging is straks om te zorgen dat Heerenveen alle problemen die ze op financieel gebied had, achter zich kan laten. We zijn heel erg goed op weg. En de uitdaging is ook dat we verder kunnen bouwen aan een sterk Heerenveen in alle opzichten. Waarbij je zowel de voorzieningen op orde hebt, maar ook dat de werkgelegenheid op niveau blijft of mogelijk nog sterker wordt, zodat iedereen kan meedoen en dat niemand aan de kant staat, of je nog jong bent of oud. Dat vind ik echt een uitdaging waar je iedere dag aan moet werken”, vertelt Van der Laan. 100-jarigen Het leukste aan haar werk vindt Van der Laan dat ze tussen de mensen staat. Ze vindt het een voorrecht om dit werk te doen. Van der Laan: “Wat ik erg leuk vind om te doen, is het bezoeken van 100-jarigen. Dat neem ik als locoburgemeester soms over van de burgemeester. Ik bezocht laatst de oudste inwoonster van Heerenveen en zij heeft nog steeds zo’n zin om te leven, ze heeft de ambitie om de oudste inwoner van Nederland te worden en weet nog heel goed wat er in de wereld speelt, dat vind ik geweldig. Schrijf mensen niet zomaar af omdat ze ouder worden.” Meer vrouwen Dit is waarschijnlijk de laatste periode dat Van der Laan wethouder is. Wat ze graag nog zou willen bereiken, is dat meer vrouwen politiek actief worden. “Dat is een van de redenen waarom ik 2003 met Froukje Nijholt de Vrouwenkamer heb opgericht, om vrouwen te helpen dat stapje te zetten om meer verantwoordelijkheid te nemen. Je ziet dat vrouwen toch wat meer terughoudend zijn om zo’n stap te nemen. Als vrouwen graag in de politiek zouden willen, of ze willen zich oriënteren op wat dat nou is, raadslid zijn of wethouder zijn, ik wil graag met ze praten, ongeacht hun politieke kleur”, aldus van der Laan. Mieke van Veen