Hulp voor bijen en vlinders

Heerenveen - Het project is onderdeel van het ‘Fryslân Zoemt!’ van de Friese Milieufederatie. Zij hebben in de provincie Friesland twintig nieuwe bijen- en vlinderweides aangewezen. Het project heeft als doel om de leefomgeving van bijen te verbeteren. Het inzaaien gebeurde door een zaaiploegje onder leiding van Weidevogelboer Harmen van der Bij.

Volgens wethouder Hans Broekhuizen pas Fryslân Zoemt! prima in het natuurvriendelijk beleid van de gemeente. ,,In Heerenveen werken we al langere tijd aan natuurlijk groenbeheer. Zo zaaien we ook bermen en groenstroken in met grassen en bloemen die voor bijen en vlinders aantrekkelijk zijn. Daarnaast gebruiken we al ruim vijfentwintig geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer in de gemeente.”

Drie van de toegekende projecten zijn in de gemeente Heerenveen. Naast het project in Aldeboarn zijn ook in Akkrum en Nieuwehorne terreinen ingezaaid met het zaad. In Aldeboarn zijn twee stukken berm langs Poppenhuizen en Warniahuizen ten noordoosten van Aldeboarn aangemeld. Het project ligt langs de pontjesroute (fiets- en wandelroute). Ook hier zorgen de initiatiefnemers - Vogelwacht Aldeboarn, Weidevogelboerderij en Plaatselijk Belang - zelf voor aanleg, beheer en onderhoud waarbij Ark en Reau een deel van het grondverzet voor haar rekening heeft genomen.

De gemeente stelt het terrein beschikbaar. De berm in Warniahuizen is al eerder ingezaaid. De werkzaamheden hebben enige vertraging opgelopen vanwege het natte voorjaar.

De initiatiefnemers hebben toestemming gevraagd om gemeentelijke terreinen te gebruiken. ,,Heerenveen werkt hier graag aan mee omdat we het positieve initiatieven vinden”, zegt Broekhuizen.

De in te zaaien terreinen moeten minimaal twee jaar gebruikt kunnen worden als bijenweide en zijn minimaal duizend vierkante meter en maximaal tienduizend vierkante meter groot.