Bijenberm Aldeboarn: Fryslân Zoemt!

Aldeboarn - Aldeboarn -Een deel van de berm langs Poppenhuizen in Aldeboarn is 2 juni ingezaaid met speciaal ontwikkeld zaad voor bloemrijk grasland. Dit werd gedaan door een zaaiploegje onder leiding van Weidevogelboer Harmen van der Bij.

Ook dit project is onderdeel van het project ‘Fryslân Zoemt!’ van de Friese Milieufederatie. Zij hebben in de provincie Fryslân 20 nieuwe bijen- en vlinderweides aangewezen. Dit project heeft als doel om de leefomgeving van bijen te verbeteren. "’Fryslân Zoemt!' past prima in het natuurvriendelijk beleid van de gemeente”, zegt wethouder Hans Broekhuizen. “In Heerenveen werken we al langere tijd aan natuurlijk groenbeheer. Zo zaaien we ook bermen en groenstroken in met grassen en bloemen die voor bijen en vlinders aantrekkelijk zijn. Daarnaast gebruiken we al ruim 25 jaar geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer in de gemeente.” Heerenveense projecten Drie van de 20 toegekende projecten zijn in de gemeente Heerenveen. Naast het project in Aldeboarn zijn ook in Akkrum en Nieuwehorne terreinen ingezaaid met speciaal ontwikkeld zaad voor 'bloemrijk grasland.' In Aldeboarn zijn twee stukken berm langs Poppenhuizen en Warniahuizen ten noordoosten van Aldeboarn aangemeld. Het project ligt langs de pontjesroute (fiets- en wandelroute). Ook hier zorgen de initiatiefnemers - Vogelwacht Aldeboarn, ‘Weidevogelboerderij’ en Plaatselijk Belang - zelf voor aanleg, beheer en onderhoud waarbij Ark en Reau een deel van het grondverzet voor haar rekening nam. De gemeente stelt het terrein beschikbaar. De berm in Warniahuizen is al eerder ingezaaid. De werkzaamheden hebben enige vertraging opgelopen vanwege het natte voorjaar.