Samen Vieren

Nieuwehorne - In dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne is zondag 12 juni een Samen Vieren dienst van de plaatselijke PKN kerk.

Aanvang 9.30 uur. Er is ook aanleiding om te vieren, Het is namelijk  het vijfde jaar achtereen, een lustrum dus.  Muziekvereniging de Vrije Fries en het gemengde koor Sjongnocht gaan deze zondag meewerken om er een feestelijke dienst van te maken. Voor de basisschool kinderen is er een eigen plekje en voor de aller kleinsten is er oppas aanwezig. Als afsluiting van de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.