Informatiebijeenkomst Ynfeart 12

Heerenveen -  Wenau gaat in 2016 aanvang maken met de bouw van een tankenpark. In het tankenpark worden afvalstoffen opgeslagen, die vrij zijn gekomen bij onder andere; tankreiniging, industriële reiniging, wegdekreiniging, rioolreinigingen en bij de schoonmaak van olie-/ benzine afscheiders.

Om deze reden nodigt Wenau belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdagmiddag 21 juni op het hoofdkantoor aan De Ynfeart 12 in Heerenveen. Tijdens deze bijeenkomst worden belangstellenden, door middel van een presentatie, geïnformeerd over het tankenpark. Daarnaast is er die dag ook gelegenheid om vragen te stellen. Belangstellenden kunnen op 21 juni aanwezig zijn op drie verschillende momenten, namelijk om 16.00 uur, 17.00 uur en 18.00 uur. Aanmelden, met daarbij een eerste en tweede tijdsvoorkeur, kan tot 17 juni via marketing@wenau.nl. Op www.wenau.nl kan men meer informatie lezen over het tankenpark.