Tjongerschans continueert positieve balans

Heerenveen -  Met het vaststellen van de jaarrekening sluit Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen het jaar 2015 goed af.

Een positief resultaat van 2,1 miljoen euro zorgt voor een verdere versterking van de financiële positie in een tijd waarin slechts beperkte groei mag worden gerealiseerd en waarin door zorgverzekeraars en de maatschappij zeer concurrerende tarieven worden geëist. Tjongerschans heeft vanuit het verleden een inhaalslag moeten maken en is daar de afgelopen jaren in geslaagd. Inmiddels is het eigen vermogen op het peil gebracht dat banken en andere financiers van zorginstellingen verlangen. De veranderingen die organisatie, medewerkers en medisch specialisten hebben doorgevoerd, werpen hun vruchten af. Tjongerschans is inmiddels in staat flexibel te reageren op wijzigingen in de zorgvraag en verwacht klaar te zijn voor toekomstige veranderingen in het Friese zorglandschap. Daarbij betrekt Tjongerschans ook nadrukkelijk de kop van Overijssel. Bewoners van dat gebied bezoeken voor een groeiend aantal specialismen het ziekenhuis in Heerenveen. Het positieve financiële resultaat sterkt Tjongerschans in de ambities die het in 2015 heeft neergelegd in het beleidsplan 'Sterk in verbinding'. Een gezonde financiële basis ligt daaraan ten grondslag. Goede kwaliteit van zorg, hoge scores in patiënttevredenheidsenquêtes, tevreden medewerkers, geen moeite om vacatures in de medische staf te vervullen en continuïteit in besturing en management moeten zorgen voor blijvend vertrouwen van patiënten, bezoekers, inwoners en zorgpartners. De randvoorwaarden voor een toekomstbestendig ziekenhuis zijn aanwezig en gezien de ontwikkelingen in de zorg en de druk op de budgetten is dat geen overbodige luxe. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn te vinden op de website van Tjongerschans: www.tjongerschans.nl/tjongerschans/organisatie/jaardocument