Open Dag op historisch erf

Aldeboarn -  Marten en Linda Dijkstra openen zaterdag 4 juni de deuren van melkveehouderij De Skâns en kinderopvang It Keallekampke in Aldeboarn.

Van 11.00 uur tot 16.30 uur zijn bezoekers welkom op hun historische erf, wat in de vroege middeleeuwen een versterkte vesting was, en waar al sinds de 17e eeuw geboerd wordt.  Gedeputeerde Johannes Kramer zal om 13.30 uur het nieuwe logo van De Skâns onthullen, en symbolisch de eerste steen leggen van de nieuwbouw van It Keallekampke. Van alles te beleven Maak kennis met het agrarisch weidevogelbeheer, neem deel aan een rondleiding door de stallen en het kinderdagverblijf, of ga met een trekker en kar het land in. Voor de waaghalzen is er de mogelijkheid om te polsstokspringen, en de jongste bezoekers kunnen ervaring op doen met het trekker rijden.  Op het erf staan verschillende stands. Dieren en natuur spelen een belangrijke rol op De Skâns. Natuurlijk bij de agrarische kinderopvang, waar kinderen elke dag naar buiten gaan en het ritme van de natuur bewust beleven. Maar ook bij het weidevogelbeheer, want boer Dijkstra laat graag zien hoe men met gewijzigd landgebruik en wisselend waterpeil een paradijs creëert voor de kieviten en de grutto’s.