De Ontmoeting: Andries Koopmans

Heerenveen - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting Andries Koopmans, bestuurslid van Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen.

Wie ben je? “Mijn naam is Andries Koopmans, ik ben 68 jaar en ben inmiddels twee jaar gepensioneerd. Tot mijn 66e jaar heb ik steeds gewerkt als medisch specialist, in onder andere het Tjongerschans Ziekenhuis. Sinds 2006 maak ik deel uit van het bestuur van de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen (SLAH) en in het bestuur hadden wij het plan opgevat om een poëzieroute in Oranjewoud te realiseren naar analogie van dergelijke routes elders in Friesland en elders in den lande.” 10 juni opent het Poëzijpaad Oranjewâld, wat moeten we ons bij een Poëzijpaad voorstellen? “Een Poëzieroute, Poëziepad of Dichterspad, bestaat uit een geselecteerd aantal gedichten van gerenommeerde dichters en nieuw uitverkoren talent uit de regio, geplaatst op een plaquette of een steen in het landschap of een stedelijke omgeving. Onze Poëzieroute (Poëzijpaad Oranjewâld) wordt gerealiseerd in het boslandschap van Oranjewoud en deze gedichten zijn in natuurstenen plaatjes gelaserd welke op grote zwerfkeien zijn bevestigd. Deze keien zijn geplaatst in de bestaande wandelroutes in Oranjewoud. Naast de nieuwe gedichten, zijn twee reeds aanwezige gedichten in de route opgenomen, alsmede een drietal ook reeds aanwezige kunstwerken . Het Poëzijpaad Oranjewâld leidt de wandelaar langs de paden van dit fraaie Zuidoost-Friese landschap. Dit Dichterspad kan dus een goede aanleiding zijn om het bosgebied van Oranjewoud te betreden. De route is voor iedereen toegankelijk.” Hoe gaat de opening eruit zien? “De officiële onthulling is op vrijdag 10 juni om 17.00 uur en wordt verricht door wethouder Hans Broekhuizen. De onthulling geschiedt op feestelijke wijze, ter plaatse van het gedicht ‘Wâldsang’ van Harmen Sytstra. Dit vind je op de picknickplaats nabij de parkeerplaats aan de De Blocq van Scheltingweg. De opening is voor genodigden, maar natuurlijk zijn andere belangstellenden ook welkom. Echter, gezien de locatie zonder geluidsinstallatie, is dit voor een groot publiek niet zo geschikt. Maar ja, als er niemand komt, is ook sneu! De route met de gedichten is reeds te bezichtigen op onze website www.slahheerenveen.nl/poezijpaad.” Wat vind je zelf één van de mooiste gedichten langs de route? “Er is niet een gedicht van de dertien geplaatste gedichten het mooiste, maar het gedicht wat mij vooral aanspreekt, is ‘Dolce far niente’ van Marten Sikkema. Dit gedicht vind je aan de Albertine Agnesweg, waar deze kruist met de Lindelaan. Dit gedicht toont dat het geluksgevoel schuilt in de beleving van de kleine alledaagse dingen, welke je ervaart op het moment dat je in het nu leeft. Dit zou zomaar kunnen plaatsvinden terwijl je het Oranjewoud Festival bezoekt.”