Plaatselijk Belang Mildam scoort met Dorpsvisie

MILDAM -  Voorzitter Wiebe Nijlunsing en secretaris Ietje Miedema van Plaatselijk Belang boden deze week de 'Dorpsvisie Mildam 2015-2025' aan het college van burgemeester en wethouders aan.

Wethouders Siebren Siebenga en Jelle Zoetendal namen hem namens het college in ontvangst. Mildam werkt toe naar 'Een duurzamere, bedrijvige, levendige en groen(er)e mienskip', waarbij allerlei dorpsgenoten op deelgebied hun bijdrage leveren. Wethouder Zoetendal gaf aan blij te zijn met deze blik op de toekomst, omdat Mildam zich baseert op  het 'Heerenveens manifest Eigen Kracht'. Nijlunsing benadrukte dat niemand in de toekomst kan kijken, maar dat men in Mildam de dromen stapje voor stapje dichterbij probeert te brengen. Alert zijn op zaken als gaswinning, glasvezel en zorg voor elkaar noemde hij actuele ingrediënten die een grote impact op de toekomst hebben. Inwoners brengen binnen vier themagroepen de verwachte kansen en bedreigingen in beeld en stemmen daarop hun concrete plannen af. Op de foto van links naar rechts:  Wethouder Jelle Zoetendal, Ietje Miedema, Wiebe Nijlunsing en Wethouder Siebren Siebenga