Kaatsvereniging De Pompeblêdden Heerenveen verhuist

HEERENVEEN - De Pompeblêdden verhuist in 2017 naar een nieuwe locatie, de Binnenweg in Heerenveen.

Het beoogde kaatsveld wordt eerst gerenoveerd; hiervoor stelt het college van burgemeester en wethouders een bedrag van € 25.000 beschikbaar. Daarnaast stelt het college de raad voor om € 50.000 uit te trekken voor de bouw van een clubgebouw en kleedkamer. Wethouder Jelle Zoetendal: “Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten in onze gemeente. Voor de kaatssport in Heerenveen is een eigen buitensportaccommodatie daarbij zeer gewenst. Door te investeren in de kaatsaccommodatie is de vereniging klaar voor de toekomst. De gemeente en de vereniging investeren beiden in de bouw. Dankzij zelfwerkzaamheid blijven de kosten binnen de perken”. De kaatsvereniging heeft vanaf 1994 gebruik gemaakt van het natuurgrasveld op sportcomplex De Heide. Vanwege de aanleg van een kunstgras hockeyveld dat alleen te realiseren is op het betreffende natuurgrasveld, diende er voor de kaatsers een andere locatie gezocht te worden. Deze aanleg zou in een eerder stadium uitgevoerd gaan worden, vandaar dat De Pompeblêdden al twee seizoenen gebruikt maakt van het sportcomplex De Akkers waar vv Heerenveense Boys de hoofdgebruiker is. Vanwege dit gedeelde en vooraf als tijdelijk besproken gebruik, zijn er voor de kaatsvereniging tijdelijke voorzieningen geplaatst die dienen als clubgebouw en berging. Dit gebruik is voor de sporters en zeker de sport niet ideaal vandaar dat in nauwe samenwerking op zoek gegaan is naar een alternatieve en structurele accommodatie voor De Pompeblêdden. Er zijn drie alternatieven voorgelegd aan de leden. Door hen is unaniem gekozen voor de locatie aan de Binnenweg nabij park Ten Woude. Deze locatie was lang geleden het speelveld van korfbalvereniging Blauw Wit. De komende zomer wordt het speelveld gerenoveerd en in 2017 wordt gestart met de bouw van een clubgebouw. Investeren in sportaccommodaties Het college van burgemeester en wethouders heeft in oktober 2013 besloten om akkoord te geven op een aantal voorgenomen investeringen in enkele sportaccommodaties. Bij de voorgenomen investering in de hockeyaccommodatie was de verplaatsing van de kaatsvereniging vanaf het begin onderdeel van het project.